n°202050140
du lundi 31 août au jeudi 03 septembre

SAINT LO CIR SHF VIDEO

LUNDI 31 AOÛT

Carrière Uriel

08:30 N° 7 - CIR 5 ans Qualif Autres ep.1 SHF Vidéo Listing
09:35 N° 8 - CIR 5 ans Qualif SF+AA ep.1 SHF Vidéo Listing

Normandie 2014

08:00 N° 5 & 6 - CC Formation 1 Listing
10:45 N° 1 - CC Formation 2 SHF Vidéo Listing
12:30 N° 2 - CIR 4 ans Autres ep.1 SHF Vidéo Listing
18:30 N° 4 - CC Formation 3 SHF Vidéo Listing
13:00 N° 3 - CIR 4 ans SF+AA ep.1 SHF Vidéo Listing

MARDI 01 SEPTEMBRE

Carrière Uriel

08:00 N° 9 - CIR 6 ans Qualif Autre SHF Vidéo Listing
08:35 N° 10 - CIR 6 ans Qualif SF+AA SHF Vidéo Listing
14:15 N° 15 - CIR 5 ans Qualif Autres ep.2 SHF Vidéo Listing
15:20 N° 16 - CIR 5 ans Qualif SF+AA ep.2 1er groupe SHF Vidéo Listing

Normandie 2014

09:00 N° 11 - CC Formation 2 Listing
11:15 N° 12 - CIR 4 ans Autres ep.2 Listing
17:00 N° 14 - CC Formation 3 Listing
11:45 N° 13 - CIR 4 ans SF+AA ep.2 SHF Vidéo Listing

MERCREDI 02 SEPTEMBRE

Carrière Uriel

08:00 N° 19 - CIR 5 ans QUALIF SF ET AA 2ème groupe Listing
14:00 N° 17 - CIR 6 ans Qualif Autre chrono SHF Vidéo Listing
14:35 N° 18 - CIR 6 ans Qualif SF+AA chrono SHF Vidéo Listing